Hướng dẫn của bạn về tổng chi phí sở hữu trong thế giới dịch vụ sản xuất điện tử (EMS)

Tổng chi phí sở hữu (TCO) là một ước tính tài chính nhằm giúp người mua và chủ sở hữu xác định chi phí trực tiếp và gián tiếp của sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong ngành ems, TCO đề cập đến các yếu tố chi phí tổng thể liên quan đến việc phát triển sản phẩm / dự án từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn ra mắt sản phẩm. Trong khi sản xuất là một trong những...

Đọc thêm