Hoa Kỳ

LaGrange, Ohio

Cơ sở sản xuất

Dịch vụ sản xuất điện tử VEXOS

110 Thúc đẩy thương mại
LaGrange, OH 44050, Hoa Kỳ

Điện thoại: +1 440-284-2500
Số fax: +1 440-355-5342

Brad Koury
Tổng giám đốc, LaGrange, Ohio
Chơi Video

Chứng nhận

Hoa Kỳ

Canada

Châu Á

Bạn đang tìm kiếm giải pháp sản xuất điện tử hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình? Không thể không tìm đến VEXOS