Điện toán

Dịch vụ sản xuất điện tử

Dịch vụ sản xuất điện tử

VEXOS làm việc với các OEM toàn cầu sáng tạo, những người chuyên phát triển thế hệ sản phẩm tiếp theo trong thế giới điện toán hiệu suất cao, trí tuệ nhân tạo và công nghệ phân phối nội dung. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật sản xuất và giá trị cho không gian phát triển nhanh chóng này.

Danh mục sản phẩm khách hàng

  • Tùy chỉnh ASIC Đưa lên và Hỗ trợ
  • Ứng dụng phần cứng doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu
  • Đồ họa nâng cao
  • Giải pháp điện toán hiệu suất cao / trí tuệ nhân tạo

Văn phòng của chúng tôi

Kết nối với chúng tôi

Cơ hội nghề nghiệp