Chính sách cookie

Ngày có hiệu lực: 22-Apr-2024
Cập nhật Lần cuối: 26-Apr-2024

 

Cookie là gì?

 

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

 

Các loại Cookie chúng tôi sử dụng

 

Quản lý tùy chọn cookie

Cài đặt cookie

Bạn có thể thay đổi tùy chọn cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào nút trên. Điều này sẽ cho phép bạn truy cập lại biểu ngữ chấp thuận cookie và thay đổi tùy chọn của bạn hoặc rút lại sự đồng ý của bạn ngay lập tức.

Thêm vào đó, các trình duyệt khác nhau cung cấp các phương pháp khác nhau để chặn và xóa cookie được sử dụng bởi các trang web. Bạn có thể thay đổi cài đặt của trình duyệt để chặn/xóa cookie. Dưới đây là các liên kết đến các tài liệu hỗ trợ về cách quản lý và xóa cookie khỏi các trình duyệt web chính.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào khác, vui lòng truy cập tài liệu hỗ trợ chính thức của trình duyệt của bạn.