Vexos nổi bật bởi Focus Media Group

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của các giám đốc điều hành Vexos với Focus Media Group, biên tập viên đi sâu vào cách công ty chúng tôi tiên phong thông qua bối cảnh năng động của ngành công nghiệp điện tử. Kiểm tra phiên bản mới của họ về Sản xuất tập trung và Kinh doanh tập trung có Vexos: Xuất sắc trong ngành công nghiệp điện tử để có cái nhìn sâu sắc độc quyền về hành trình của chúng tôi!

Bài viết: Tải xuống