Vexos Việt Nam nhận giải thưởng "Great People, Great Work"

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng cơ sở Vexos Việt Nam của chúng tôi đã nhận được giải thưởng "Con người vĩ đại, Công việc vĩ đại" từ Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng này công nhận các công ty tại thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các tiêu chí định lượng với trọng tâm đặc biệt là đạo đức và đạo đức trong kinh doanh. Các quan chức chính phủ đã trao giải thưởng cho Vexos vào ngày 18 tháng 5 năm 2023. Ông Peter Grimsdale, Tổng Giám đốc Vexos Việt Nam và các thành viên trong đội ngũ địa phương nhận giải thưởng.

Giải thưởng "Những con người vĩ đại, công việc tuyệt vời" ghi nhận những thành tựu xuất sắc, giải pháp sáng tạo và tác động đáng kể của nhóm chúng tôi đối với cộng đồng địa phương. Giải thưởng này đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng bằng cách thúc đẩy văn hóa xuất sắc và hợp tác, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi tích cực lâu dài và tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi vô cùng tự hào khi được công nhận vì cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc cung cấp công việc đặc biệt và tạo ra sự khác biệt tích cực.